กิจกรรมส่งมอบอาคารเอนกประสงค์”อิ่มบุญ อุ่นไอรัก” [17-18 June 2014]