งานกฐินสามัคคี ปี๒๕๕๙ ณ วัดป่ารัตนมงคล จ.ขอนแก่น [22-10-2016]