งานประกาศรายได้ “รักน้อง คิดถึงพี่ 200 ล้านหรือนี่ … ที่รัก !!!” [16-5-2018]