งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า Fineline [7-2-2019]