งานแถลงข่าวโครงการ “หัวหินเมืองแห่งความสุข” [8-10-2020]