ญาญ่า เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [08-10-2015]