“ณเดช-ญาญ่า”ถ่ายทอดบทเพลงค่านิยมหลักฯ

วันนี้ (30 ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข็มแข็งตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกแนวปฎิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เพื่อแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ฯนำเรื่องดังกล่าวไปปฎิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เน้นการปฎบัติจริงในชีวิตประจำวันโดยระดับประถมศึกษาให้เรียนรู้ผ่านบทเพลง นิทาน เหตุการณ์ หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ หน่วยงานตามโครงการพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนระดับมัธยมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ชีวประวัติบุคคลสำคัญ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ได้แต่งเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเสร็จแล้ว โดยมี ณเดช คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง โดยบทเพลงดังกล่าวจะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น เต้นออกกำลังกาย หรือใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของบทเพลงก็มาจากค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ส่วนการให้เด็กท่องบทอาขยานนั้น โรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะใช้เรื่องนี้กำหนดตัวชี้วัดด้านความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาด้วย.

ขอบคุณข่าวจาก เดลินิวส์30 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.