กิจกรรมส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ “อิ่มบุญ อุ่นไอรัก” [17-18 June 2014]

IMG_4050

IMG_4070

IMG_4096IMG_4107

IMG_4147IMG_3784

IMG_3794

IMG_3799

IMG_3800

IMG_3806

IMG_3815

IMG_3820

IMG_3821

IMG_3825

IMG_3827

IMG_3863

IMG_3869

IMG_3880

IMG_3887

IMG_3905

IMG_3926

IMG_3962

IMG_4017

IMG_4024

IMG_4028

IMG_4032

IMG_4180IMG_3764

IMG_3766

IMG_3782