กิจกรรม CSR ของ Bangkok Airways @เกาะ สมุย [11-10-2017]

กิจกรรม English Club with Bangkok Airways ณ เกาะสมุย
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2560

Credit to Bangkok Airways