Yaya in YumYum Jumbo Event (yasothon)

เพลง:ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

ช่วงพักพูดคุย

เพลง:ผู้ชายในฝัน

เพลง:บ่กล้าบอกครู (แต่หนูกล้าบอกอ้าย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *